Univers esquerrà - Coses per a esquerrans i curiositats
Telèfon 96 391 98 97
tonya@universozurdo.com
Recerques

resultats
  • categories de articles:
  • articles:
segueix-nos Follow Me on Instagram Follow Me on Pinterest facebookTwitter

AVIS LEGAL :

CONDICIONS GENERALS DE US

Universo Zurdo, és titular del lloc www.universozurdo.com. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, com client de UNIVERSO ZURDO, podrà en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, comunicant - per escrit a Universo Zurdo, S.L. - c/ Campos Crespo, 7. Puerta 13 - 46017 - Valencia (Espanya) o mitjançant de la nostra adreça de correu electrònic:

Per realitzar les seues compres a la nostra botiga, haurà de registrar les seues dades personals.

En el moment en què vostè es registra al nostre servidor o realitza una comanda, les seues dades personals, domiciliaris i els relatius a la seua forma de pagament, són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-se únicament per tramitar la comanda, així com per enviar informació sobre ofertes i serveis que puguen resultar del seu interès.
En qualsevol moment podrà modificar les dades del seu registre de client (canvi de domicili, telèfon ...) o sol licitar el recordatori de la seva contrasenya si l'ha oblidat.

 

1) DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents:

L'empresa titular d'aquest website és Universo Zurdo, S.L. - c/ Campos Crespo, 7. Puerta 13 - 46017 - Valencia (Espanya).

2) USUARIS:

L'accés a aquest lloc web atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús ací reflectides. Les citades Condicions seràn d'aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resulten d'obligat compliment.

3) ÚS DEL PORTAL:

El lloc web de Universo Zurdo proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, "els continguts") a Internet pertanyents a L'Altra Mà o als seus llicenciants als que l'USUARI pugua tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del PORTAL.

Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que L'Altra Mà pugua oferir a través del seu website i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il.lícites, il legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il.legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics de Universo Zurdo, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Universo Zurdo es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resulteixen adequats per a la seua publicació.

En qualsevol cas, Universo Zurdo no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4) PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

Universo Zurdo, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc ...), titularitat de Universo Zurdo o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Universo Zurdo.

L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel lectual i Industrial titularitat de Universo Zurdo. Podrà visualitzar els elements del lloc web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal lat en el les pàgines de Universo Zurdo.

5)EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

Universo Zurdo  no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol natura que poguen ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d'haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

6) MODIFICACIONS:

Universo Zurdo  es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu website, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguen presentats o localitzats en la seua website

7) OCUPACIÓ DE COOKIES:

Universo Zurdo  podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l'USUARI pels seus websites. Les cookies s'associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que pugen permetre deduïr dades personals de l'USUARI.

L'USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifique i rebutge la instal lació de les cookies enviades per Universo Zurdo sense que això perjudique la possibilitat de l'USUARI d'accedir als Continguts

8) ENLLAÇOS:

En el cas que, en el lloc web es disposessen enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Universo Zurdo no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap casUniverso Zurdo assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9) DRET D'EXCLUSIÓ:

Universo Zurdo es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al seu website i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixen aquestes Condicions Generals d'Ús

10) GENERALITATS:

Universo Zurdo perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva website exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11) MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

Universo Zurdo  podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12) LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre Universo Zurdo  i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de València.